• Organizacja

    • Ramowy Rozkład Dnia

    • RAMOWY   ROZKŁAD  DNIA

      

     630 – 800  schodzenie się dzieci -  zabawy wg inwencji dziecka – zabawy w kącikach  zainteresowań, wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznych

       

     800 _ 830 zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia poranne - grupy starszezabawy ruchowe - grupy młodsze; czynności higieniczne przed śniadaniem- nauka samodzielnego korzystania z  toalety i prawidłowego mycia rąk.

      

     830 _  900  śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
      zajęcia dodatkowe

      

      900 - 1000  zajęcia edukacyjne przygotowane i kierowane przez nauczycielkę, uwzględniające  potrzeby, możliwości rozwojowe i propozycje dzieci; spacery, wycieczki; ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe; 

      

     1000 - 1015  drugie śniadanie

      

     1015 - 1130 swobodna aktywność dziecka w sali i w ogrodzie przedszkolnym; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe    

      

     1130 - 1200  czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu
      Obiad -  zupa - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,  pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się

      

      1200 - 1400 Dzieci młodsze – przygotowanie do odpoczynku, poobiedni odpoczynek, kwadrans na  bajki–słuchanie muzyki   relaksacyjne, Dzieci starsze- relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie, spacery,  praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe ( język angielski)

      

      1400 - 1430  czynności porządkowe, pomoc w nakrywaniu do stołu
     Obiad – II danie  - dbałość o estetykę jedzenia.

      

      1430 - 1630 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy tematyczne w  małych zespołach, inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy na świeżym powietrzu;

      

      1630 - 1700  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp13.resman.pl, dyrektor@pp13.resman.pl
   • (17) 748-32-80 - przedszkole (17) 748-32-81 - księgowość (17) 748-32-82 - dyrektor
   • ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów woj. podkarpackie
   • dyrektor@pp13.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych