• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
     • Albert Einstein
     • Love all, trust a few, do wrong to none.
     • William Shakespear
     • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
     • Carl Rogers
    • O przedszkolu

    • MISJA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 13 W RZESZOWIE

      

     ,, Dzieci są nadzieją , która rozkwita wciąż na nowo,

     projektem  , który nieustannie się urzeczywistnia ,

     przyszłością , która pozostaje zawsze otwarta ‘’

                               / Jan Paweł II /

      

     MISJA PRZEDSZKOLA

     "Gdziekolwiek się znajdziemy … ,, będziem Polakami "

      

                  Naszym  celem jest stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi                  z ukierunkowaniem rozwoju patriotycznego budzącego u dzieci przywiązanie do tradycji, obrzędów, zwyczajów, świadomości bycia Polakiem.

         My nauczyciele tak będziemy uczyć nasze dzieci by zawsze i wszędzie mając oczy  i uszy otwarte na dobro swojego kraju poznały jego tradycje i nowoczesność .

      


      

     WIZJA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 13  W RZESZOWIE

      

     ,, Pragnę … wypowiedzieć tę radość , jaką dla każdego z nas stanowią dzieci , wiosna życia , zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny .’’

                                                                                                                                                                / Jan Paweł II /

      

     Budzimy i pogłębiamy u dzieci  ogromną ciekawość świata , ludzi , rzeczy pamiętając jak  ważne  i skuteczne jest mądre i dobre słowo nauczyciela , książka – przyjaciel , atrakcyjna wycieczka  czy integracyjna zabawa .

     Dbamy o to , by dzieci wyrastały tu i teraz w naszej Małej i Dużej Ojczyźnie jak piękne, szlachetne , smukłe drzewa – zachowując , pomnażając i utrwalając swoje umiejętności i talenty. Pragniemy by wyniosły  z Przedszkola umiłowanie swojego kraju , znajomość  przyrody , tradycji .

     Głównym zadanie przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej , narodowej , europejskiej .

     Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto , w którym mieszka z rodziną , kolegami , sąsiadami , gdzie wszystko jest znajome i bliskie , gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny . Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną , przedszkolem , swoją miejscowością , najbliższymi okolicami . Ten krąg dopiero potem stopniowo się rozszerza .

     Symbole narodowe powinny wzbudzać dumę dzieci z tego , że są Polakami . Postawa szacunku wobec symboli narodowych powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskie społeczeństwa.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp13.resman.pl, dyrektor@pp13.resman.pl
   • (17) 748-32-80 - przedszkole (17) 748-32-81 - księgowość (17) 748-32-82 - dyrektor
   • ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów woj. podkarpackie
   • dyrektor@pp13.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych