• Ramowy Rozkład Dnia

    • Ramowy Rozkład Dnia

    •                

     • 630– 800 schodzenie się dzieci -   zabawy wg inwencji dziecka – zabawy w kącikach  zainteresowań, wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznych

      

     • 8 00 – 830 zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia poranne – grupy starsze, zabawy ruchowe – grupy młodsze; czynności higieniczne przed śniadaniem- nauka samodzielnego korzystania z toalety i prawidłowego mycia rąk

      

     • 830– 900   śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, zajęcia dodatkowe

      

     •  00- 1000   zajęcia edukacyjne przygotowane i kierowane przez nauczycielkę, uwzględniające potrzeby, możliwości rozwojowe                    i propozycje dzieci; spacery, wycieczki; ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe;

      

     • 1000- 1015  drugie śniadanie

      

     • 1015 - 1130 swobodna aktywność dziecka w sali i w ogrodzie przedszkolnym; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe

      

     • 1130-1200  czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu
      Obiad -  zupa - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się

      

     • 1200-1400  Dzieci młodsze – przygotowanie do odpoczynku, poobiedni odpoczynek, kwadrans na bajki–słuchanie muzyki relaksacyjnej
      Dzieci starsze- relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie, spacery, praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe ( język angielski)

      

     • 1400-1430  czynności porządkowe, pomoc w nakrywaniu do stołu
       Obiad – II danie  - dbałość o estetykę jedzenia.

      

     • 1430-1630 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy tematyczne w małych zespołach, inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy na świeżym powietrzu;

      

     • 1630-1700  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp13.resman.pl, dyrektor@pp13.resman.pl
   • (17) 748-32-80 - przedszkole (17) 748-32-81 - księgowość (17) 748-32-82 - dyrektor
   • ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów woj. podkarpackie
   • dyrektor@pp13.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych